Majątek fundacji


Niektóre fundacje nie nagłaśniają swojej działalności, inne – szczególnie te największe, przedstawiają sprawozdania ze swojej działalności w ostatnich latach odegrały ważną rolę w stworzeniu organizacji informacyjnych i archiwistycznych, takich jak amerykański The Foundation Center (1956), Foundation Library Center of Japan (1985) i belgijskie Europena Foundation Centre (1989).

Majątek fundacji

Duże, nowoczesne fundacje przeznaczają większość funduszy na wspieranie działalności w dziedzinie oświaty, polepszenia warunków życia społecznego, nauki, zdrowia, religii, ochrony środowiska i zabytków, stosunków międzynarodowych i polityki społecznej.

Niektóre fundacje nie nagłaśniają swojej działalności, inne – szczególnie te największe, przedstawiają sprawozdania ze swojej działalności w ostatnich latach odegrały ważną rolę w stworzeniu organizacji informacyjnych i archiwistycznych, takich jak amerykański The Foundation Center (1956), Foundation Library Center of Japan (1985) i belgijskie Europena Foundation Centre (1989).

Na przełomie XIX i XX w. powstały pierwsze z wielu organizacji filantropijnych. Np. Andrew Carnegie przeznaczył ponad 350 mln dolarów na działalność dobroczynną, a znaczna część tych funduszy powędrowała do fundacji zajmującej się badaniami naukowymi. Znany na całym świecie John D. Rockefeller założył dwie fundacje, a cztery pokolenia Rockefellerów przeznaczyły ponad 1 mld dolarów na działalność tych organizacji oraz inne cele dobroczynne. Największą fundacją tego typu na świecie jest Fundacja Forda (1936) posiadająca majątek sięgający wielu miliardów dolarów.

Coroczne subwencje przeznaczone przez tą fundację sięgają miliardów dolarów i są przeznaczane na działalność w Stanach Zjednoczonych, Azji, Ameryce Łacińskiej. Inne amerykańskie fundacje o majątku przekraczającym miliard dolarów i wspomagające szeroki zakres przedsięwzięć to m.in. W.K. Kollogg Foundation (1930), The Robert Wood Johnson Foundation (1936) i inne.