Nota prawna


Nota prawna

Nota prawna

Autorzy serwisu  fundacja.net.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie fundacja.net.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystania informacji zawartych w serwisie fundacja.net.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony fundacja.net.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.


Z poważaniem Administrator serwisu fundacja.net.pl