Rodzaje fundacji


Fundacje działające okazjonalnie – jeden, dwa razy w roku organy fundacji odbywają swoje statutowe posiedzenie, w celu zatwierdzenia bilansu za okres poprzedni, rozliczenia majątku i podziału zysku na pomoc lub nagrody.

Rodzaje fundacji

Fundacje działające okazjonalnie – jeden, dwa razy w roku organy fundacji odbywają swoje statutowe posiedzenie, w celu zatwierdzenia bilansu za okres poprzedni, rozliczenia majątku i podziału zysku na pomoc lub nagrody. 

Fundacje te nie prowadzą działalności gospodarczej, żyją z darowizn, zbiórek publicznych oraz procentów od ulokowanych kapitałów. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje honorowo, a ewentualne wynagrodzenia wypłaca się okazjonalnie, za konkretne czynności. Funkcje kontrolne spełnia fundator oraz organ administracji państwowej.

Fundacje prowadzące rozwiniętą, codzienną działalność – w tym działalność gospodarczą, najczęściej mają rozwiniętą strukturę organizacyjną: poza zarządem – np. Radę Nadzorczą, Radę Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów, Komisję Rewizyjną i pracowników etatowych. Fundacje te na cele statutowe czerpią środki z dywidend od dobrze ulokowanego majątku, z darowizn i zbiórek pieniężnych oraz z działalności gospodarczej.

Muszą działać operatywnie i elastycznie, więc zarząd powinien być wyposażony w szerokie kompetencje, inne niż w pierwszej grupie. Niektórzy członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje etatowo lub otrzymywać wynagrodzenie za konkretne efekty swojej pracy. Najczęściej fundacje tego typu mają na etacie kierownika biura i odpowiednich pracowników.

W każdej fundacji, bez względu na jej rodzaj, oświadczenie woli w sprawach finansowych powinny składać co najmniej dwie osoby: członek zarządu i pełnomocnik fundatora lub pełnomocnik uprawniony przez zarząd. Decyzję w tej sprawie podejmują fundatorzy i zapisują swoją wolę w statucie.